اعلام تغییرات کلید نهایی آزمون دستیاری

0 210

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص کلید آزمون چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به شرح زیر می باشد:

چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی با هدف برگزاری آزمون با بیشترین میزان دقت، صحت، سهولت و امنیت با مشارکت جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی با رعایت کلیه اصول و مبانی طراحی سئوالات آزمون ۶ اردیبهشت ۹۷ و با حضور بالغ بر ۱۲ هزار داوطلب در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

پس از مراحل طراحی سئوالات و برگزاری آزمون و اعلام کلید اولیه سئوالات، اعتراضات داوطلبان در بازه زمانی مقرر دریافت و ضمن دعوت از هیات ممتحنه آزمون و بررسی سئوالات از جمیع جهات تنها سه مورد اصلاح انجام شد.

ضمناً بررسی های میدانی و نظر خواهی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون و نیز نتایج و مشخصات روان سنجی آزمون و آماره های مرتبط بیانگر دستیابی به هدف از پیش تعیین شده است.

تغییرات کلید نهایی آزمون دستیاری پزشکی:

۱) دفترچه A سئوال ۱۴۰ (آسیب شناسی)، در دفترچه B سئوال ۱۶۶، در دفترچه C سئوال ۱۴۰ و در دفترچه D سئوال ۱۸۶ : تغییر از گزینه ب به گزینه الف

۲) دفترچه A سئوال ۲۶ (بیماریهای داخلی)، در دفترچه B سئوال ۲، در دفترچه C سئوال ۵۶و در دفترچه D سئوال ۵۲: تغییر از گزینه ج به گزینه ب

۳) دفترچه A سئوال ۵۶ (بیماریهای داخلی)، در دفترچه B سئوال ۳۲، در دفترچه C سئوال ۸۶و در دفترچه D سئوال ۸۲: تغییر از گزینه الف به گزینه د

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 14 =

error: Content is protected !!