بخش سیتوژنتیک موسسه علمی آموزشی کنکوران

0 242

بخش سیتوژنتیک موسسه علمی آموزشی کنکوران

 

۱-دوره های آموزش آنالیز کروموزومی (کاریوتایپ)

الف- حضوری: مدت زمان آموزش ۳۰ جلسه یک ساعته

الف- محتوای درسی کلاس:

آشنایی با علم سیتو ژنتیک / آزمایشگاه سیتوژنتیک
اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه سیتوژنتیک / آنالیز کروموزومی

آخر دوره: کارگاه عملی
کشت، هاروست و بندینگ نمونه خون محیطی

ب- تمرین ها: دو نمونه تمرین طراحی شده است.

۱ .تمرین کلاسی که در ابتدای هر جلسه تحویل داده میشود و محتوای آن مطابق با مباحث
تدریس شده جلسه قبل می باشد.

۲ .تمرین آموزشی: آخر هر هفته تحویل داده میشود و نمره خاص خودش را دارد؛ تمرین در
منزل حل میشود و جلسه بعدی تحویل استاد داده می شود.

در انتهای دوره میانگین نمرات تمرینات در گواهی پایان دوره ثبت می گردد.

ب- مجازی: مدت زمان آموزش ۳ ماه

در ابتدای هرماه جزوات آموزشی شامل تمرینها و ویسها که به صورت CD
می باشد، برای هر دانشجو ارسال می شود.
جزوات آموزشی این دوره در سه بخش طراحی شده است.

۲ .خدمات مرتبط با آزمایشگاه سیتوژنتیک

الف- ست آپ تست کاریوتایپ نمونه های زیر:
۱-نمونه خون محیطی
۲-نمونه مایع آمنیون
۳-سندرم های شکست کروموزومی
۴-نمونه پرز جفتی

Set up :کنترل تجهیزات، وسایل، مواد و محلول های مرتبط با هر تست بوده و علاوه بر آن
کشت، هاروست و بندینگ G را نیز شامل می شود. در هر مرکز بعد از عقد قرارداد یکی از پرسنل
بعد از هماهنگی با مسول فنی، ضمن پروسه ست آپ آموزش داده خواهد شد.

ب.نظارت بر اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه جهت راه اندازی بخش سیتوژنتیک

بررسی فضا / اتاق ها / تجهیزات / وسایل / مواد / مستندسازی در آزمایشگاه

۳ .انتشارات مرتبط با علم سیتوژنتیک

الف: فلش کارت
لند مارکهای الگوی بندینگ G ،کروموزومهای انسانی در رزولوشن های مختلف به همراه
توضیحات مرتبط

ب: کتب آموزشی:(Handy Book)
در بخشهای کشت، هاروست، لام گیری و تکنیکهای بندینگ کروموزومی در نمونه های خون
محیطی، مایع آمینیون، پرز جفتی، محصول سقط و مغز استخوان

ج. بروشور تبلیغاتی
معرفی تستها و مباحث پایه در سیتوژنتیک کلاسیک و مولکولی
(کاریوتایپ روتین، ناباروری، سقط مکرر، عقب ماندگی ذهنی، تشخیص قبل از تولد، شکست
کروموزومی، هیبرید در جا:FISH)

۴-دوره های آموزشی تکمیلی:

هر دوره در یک ماه و ۱۶ جلسه برگزار می گردد.

الف- آنالیز کروموزومی با رزولوشن بالا (HR)
ب- آنالیز کروموزومی قبل از تولد (Prenatal)
ج- آنالیز کروموزومی مغز استخوان (Bone  Marrow:BM)
د- آنالیز کروموزومی شکست کروموزومی (Chromosomal Breakage )
ه-آشنایی با تکنیک هیبرید در جا: FISH
د- آشنایی با نحوه صحیح گزارش نویسی و تفسیر نتایج سیتوژنتیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 12 =

error: Content is protected !!