جزئیات مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان

0 219

زمان برگزاری مصاحبه های آزمون دکتری ۹۷ دوره های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام شد.

به گزارش کنکوران به نقل از  پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه دانشگاه شهید باهنر کرمان، داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعلام شده در سایت سازمان سنجش می توانند تا ساعت ۸ صبح روز برگزاری آزمون با همراه داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حد نصاب مورد نظر باشد. نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری داوطلبان و ضریب تاثیر هر کدام از موارد؛ بر اساس جدول شماره دو و پیوست شماره یک، خواهد بود.

شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان سهمیه ایثارگر ۷۰ درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان ۸۰ درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد مندرج در جدول شماره ۱ خواهد بود.

جدول شماره ۱: کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه شهید باهنر کرمان و زمان ارزیابی تخصصی متقاضیان آزمون دوره دکتری

مجموعه امتحانی

کد رشته محل

رشته

گرایش

ظرفیت پذیرش

دوره

تاریخ مصاحبه

آدرس وب سایت

۲۱۰۱

۱۰۱۹

زبان و ادبیات فارسی

۹

روزانه

۲۶ تیر

http://plit.fa.uk.ac.ir/

۲۱۰۱

۱۰۶۴

زبان و ادبیات فارسی

۳

نوبت دوم

۲۶ تیر

۲۱۱۲

۱۲۶۱

علوم اقتصادی

اقتصاد بین‌الملل

۳

روزانه

۲۲ خرداد

http://economic.fa.uk.ac.ir/

۲۱۱۲

۱۳۱۱

علوم اقتصادی

اقتصاد بین‌الملل

۳

نوبت دوم

۲۲ خرداد

۲۱۲۵

۱۴۹۶

جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران

۶

روزانه

۲۳ خرداد

http://soc.fa.uk.ac.ir

۲۱۲۵

۱۵۱۸

جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران

۲

نوبت دوم

۲۳ خرداد

۲۱۴۱

۱۷۰۴

فلسفه تعلیم و تربیت

۲

روزانه

۹ خرداد

http://edudept.fa.uk.ac.ir

۲۱۴۱

۱۷۱۰

فلسفه تعلیم و تربیت

۲

نوبت دوم

۹ خرداد

۲۱۴۱

۱۷۱۳

فلسفه تعلیم و تربیت

۲

پردیس خودگردان

۹ خرداد

۲۱۷۳

۲۲۰۶

حسابداری

۲

روزانه

۱۳ خرداد

http://accunting.fa.uk.ac.ir

۲۱۷۳

۲۲۱۶

حسابداری

۱

نوبت دوم

۱۳ خرداد

۲۲۰۸

۲۳۲۶

علوم زمین‌

پترولوژی

۵

روزانه

۵ خرداد

http://geo.fa.uk.ac.ir

۲۲۱۲

۲۴۲۰

شیمی

شیمی آلی

۶

روزانه

۲۱ خرداد

http://chem.fa.uk.ac.ir

۲۲۱۳

۲۴۸۷

شیمی

شیمی تجزیه

۳

روزانه

۲۱ خرداد

۲۲۲۳

۲۶۴۵

زیست‌شناسی جانوری ـ فیزیولوژی

۱

روزانه

۹ خرداد

http://sc.fa.uk.ac.ir

۲۲۲۳

۲۶۴۹

زیست‌شناسی جانوری ـ فیزیولوژی

۱

نوبت دوم

۹ خرداد

۲۲۳۲

۲۷۲۲

آمار

۲

روزانه

۲۲ خرداد

http://statistics.fa.uk.ac.ir

۲۲۳۳

۲۷۶۶

ریاضی

جبر

۱

روزانه

۲۰ تیر

http://pmath.fa.uk.ac.ir

۲۲۳۳

۲۸۰۶

ریاضی

آنالیز

۴

روزانه

۲۰ تیر

۲۲۳۳

۲۸۳۵

ریاضی

هندسه (توپولوژی)

۲

روزانه

۲۰ تیر

۲۲۳۴

۲۹۲۲

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

۴

روزانه

۲۰ تیر

http://amath.fa.uk.ac.ir

۲۲۳۸

۳۰۳۴

فیزیک

اپتیک و لیزر

۱

روزانه

۲۷ تیر

http://physics.fa.uk.ac.ir/

۲۲۳۸

۳۰۵۱

فیزیک

فیزیک پلاسما

۱

روزانه

۲۷ تیر

۲۲۳۸

۳۰۷۲

فیزیک

فیزیک ماده چگال

۱

روزانه

۲۷ تیر

۲۲۳۸

۳۰۹۳

فیزیک

گرانش و کیهان شناسی

۱

روزانه

۲۷ تیر

۲۲۳۸

۳۱۰۲

فیزیک

نجوم و اخترفیزیک

۲

روزانه

۲۷ تیر

۲۲۳۸

۳۱۱۵

فیزیک

فیزیک هسته‌ای

۲

روزانه

۲۷ تیر

۲۲۴۴

۳۲۲۲

علوم و فنّاوری نانو ـ نانوشیمی

نانوشیمی نظری

۶

روزانه

۵ خرداد

http://chem.fa.uk.ac.ir

۲۲۴۷

۳۲۴۴

علوم کامپیوتر

محاسبات نرم و هوش مصنوعی

۱

روزانه

۵ خرداد

http://compsci.fa.uk.ac.ir

۲۳۰۱

۳۲۷۶

مهندسی برق

الکترونیک

۳

روزانه

۲۹ خرداد

http://elec.fa.uk.ac.ir

۲۳۰۲

۳۳۲۰

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

۱

روزانه

۲۹ خرداد

۲۳۰۲

۳۳۴۳

مهندسی برق

مخابرات سیستم

۴

روزانه

۲۹ خرداد

۲۳۰۴

۳۴۱۰

مهندسی برق

قدرت

۴

روزانه

۲۹ خرداد

۲۳۰۵

۳۴۷۱

مهندسی برق

کنترل

۳

روزانه

۲۹ خرداد

۲۳۰۷

۳۵۱۸

مهندسی عمران

سازه

۷

روزانه

۲۷ خرداد

http://civil.fa.uk.ac.ir

۲۳۰۷

۳۵۵۴

مهندسی عمران

سازه

۳

پردیس خودگردان

۲۷ خرداد

۲۳۰۹

۳۵۸۹

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

۳

روزانه

۲۷ خرداد

۲۳۰۹

۳۶۱۶

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

۳

پردیس خودگردان

۲۷ خرداد

۲۳۱۰

۳۶۲۸

مهندسی عمران

آب و سازه‌های هیدرولیکی

۲

روزانه

۲۷ خرداد

۲۳۱۰

۳۶۴۳

مهندسی عمران

آب و سازه‌های هیدرولیکی

۱

پردیس خودگردان

۲۷ خرداد

۲۳۲۲

۳۸۰۴

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

۲

روزانه

۲۷ خرداد

http://mechanic.fa.uk.ac.ir

۲۳۲۳

۳۸۴۳

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات

۱

روزانه

۲۷ خرداد

۲۳۲۴

۳۸۹۶

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

۳

روزانه

۲۷ خرداد

۲۳۳۸

۴۰۴۶

مهندسی معدن

مکانیک سنگ

۲

روزانه

۲۲ خرداد

http://mining.fa.uk.ac.ir

۲۳۵۲

۴۱۶۶

مهندسی نفت

۴

روزانه

۱۲ خرداد

http://oil.fa.uk.ac.ir/

۲۳۵۹

۴۲۷۳

مهندسی مواد و متالورژی

۳

روزانه

۲۲ خرداد

http://mse.fa.uk.ac.ir

۲۳۶۰

۴۳۲۹

مهندسی شیمی

پدیده‌های انتقال

۶

روزانه

۲۷ خرداد

http://chemeng.fa.uk.ac.ir

۲۳۶۰

۴۳۵۱

مهندسی شیمی

پدیده‌های انتقال

۴

نوبت دوم

۲۷ خرداد

۲۳۶۳

۴۳۷۳

فنّاوری نانو

نانومواد

۳

روزانه

۵ خرداد

http://indust.fa.uk.ac.ir/

۲۴۰۴

۴۴۴۹

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین‌های کشاورزی

۲

روزانه

۱۹ خرداد

http://machine.fa.uk.ac.ir

۲۴۰۴

۴۴۶۳

مهندسی مکانیک بیوسیستم

فنّاوری پس از برداشت

۲

روزانه

۱۹ خرداد

۲۴۱۶

۴۵۷۲

اقتصاد کشاورزی

سیاست و توسعه کشاورزی

۱

روزانه

۹ خرداد

http://econ.fa.uk.ac.ir

۲۴۱۶

۴۵۷۷

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

۱

روزانه

۹ خرداد

۲۴۱۶

۴۵۸۲

اقتصاد کشاورزی

بازاریابی محصولات کشاورزی

۱

روزانه

۹ خرداد

۲۴۱۶

۴۵۸۵

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱

روزانه

۹ خرداد

۲۴۱۶

۴۵۹۶

اقتصاد کشاورزی

سیاست و توسعه کشاورزی

۱

پردیس خودگردان

۹ خرداد

۲۴۱۶

۴۵۹۷

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

۱

پردیس خودگردان

۹ خرداد

۲۴۱۶

۴۵۹۹

اقتصاد کشاورزی

بازاریابی محصولات کشاورزی

۱

پردیس خودگردان

۹ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۰۱

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱

پردیس خودگردان

۹ خرداد

۲۴۲۰

۴۶۲۱

مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌ فنّاوری خاک

شیمی، حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه

۲

روزانه

۱۹ خرداد

http://soilsci.fa.uk.ac.ir

۲۴۲۰

۴۶۲۸

مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌ فنّاوری خاک

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

۱

روزانه

۱۹ خرداد

۲۴۲۱

۴۶۴۶

مدیریت منابع خاک

فیزیک و حفاظت خاک

۱

روزانه

۱۹ خرداد

۲۴۲۴

۴۶۸۵

علوم دامی

تغذیه دام

۲

روزانه

۲۸ خرداد

http://animalsci.fa.uk.ac.ir/

۲۴۲۴

۴۷۰۰

علوم دامی

ژنتیک و اصلاح دام و طیور

۲

روزانه

۲۸ خرداد

۲۴۲۴

۴۷۲۰

علوم دامی

تغذیه طیور

۱

روزانه

۲۸ خرداد

۲۴۲۸

۴۷۹۶

علوم و مهندسی آب

سازه‌های آبی

۲

روزانه

۶ خرداد

http://water.fa.uk.ac.ir

۲۴۲۸

۴۸۰۸

علوم و مهندسی آب

سازه‌های آبی

۱

پردیس خودگردان

۶ خرداد

۲۴۳۱

۴۸۴۵

ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

۲

روزانه

۲۰ خرداد

http://agronomy.fa.uk.ac.ir

۲۴۳۲

۴۸۷۴

آگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱

روزانه

۲۹ خرداد

۲۴۳۲

۴۹۰۲

آگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

۱

روزانه

۲۹ خرداد

۲۴۴۰

۵۰۲۹

بیماری‌شناسی گیاهی

۲

روزانه

۷ خرداد

http://plantpro.fa.uk.ac.ir

۲۷۰۱

۵۲۲۲

جراحی دامپزشکی (دستیاری)

۳

روزانه

۹ خرداد

http://vetmed.fa.uk.ac.ir

۲۷۰۲

۵۲۳۲

مامائی و بیماری‌های تولید مثل دام (دستیاری)

۲

روزانه

۵ خرداد

۲۷۰۴

۵۲۴۲

بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ (دستیاری)

۲

روزانه

۱۲ خرداد

۲۷۱۴

۵۲۹۳

انگل‌شناسی

۲

روزانه

۹ خرداد

۲۷۱۵

۵۳۰۵

باکتری‌شناسی

۳

روزانه

۱۳ خرداد

۲۷۲۳

۵۳۳۵

فیزیولوژی

۳

روزانه

۷ خرداد

 

جدول شماره ۲: نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان

نام رشته/گرایش

نمره آزمون مرحله اول

ارزیابی مستندات/ سوابق

آزمون تخصصی (مرحله دوم)

امتیاز پژوهشی

امتیاز آموزشی

آزمون کتبی یا مصاحبه

تمام رشته ها

۵۰

۱۵

۵

۳۰

۲- مراحل ثبت نام:

۱- دانشجو موظف است شخصاً تا ساعت ۸ صبح روز آزمون (و یا روزهای قبل) که توسط سازمان سنجش مشخص شده است (مطابق جدول شماره یک)، با به همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و همچنین اصل فیش واریزی به مبلغ   ۶۰۰۰۰۰ ریال (شصت هزار تومان) به حساب شماره  ۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶ (شماره شبا ۹۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶) بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارائی – درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ جهت دریافت معرفی نامه شرکت در آزمون تخصصی، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در طبقه هم کف ساختمان J مراجعه نماید.

۲- پس از دریافت معرفی نامه، داوطلب باید همراه با اصل مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه به دفتر بخش مورد نظر مراجعه نماید. داوطلبان رشته­های مهندسی متالوژی، مهندسی معدن، نانومواد، مهندسی شیمی، مهندسی نفت و مهندسی مکانیک باید به دانشکده فنی مهندسی واقع در بلوار جمهوری اسلامی مراجعه نمایند.

۲-  مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و کپی از مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل در آن قید شده باشد.

تبصره۱- معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد می باشند و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷  فارغ التحصیل خواهند شد، بایستی اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل مطابق فرم ضمیمه مندرج در صفحه ۴۲ دفترچه شماره یک راهنمای شرکت در آزمون مذکور را تحویل نمایند.

تبصره۲- فارغ التحصیلان دوره­های کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه­ای (عمومی) تنها مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای  (عمومی) کافی می باشد.

تبصره۳- معرفی شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بند ۱ نمی باشند، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

۲- اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی

۳- اصل و کپی کارت نظام وظیفه: مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را باتوجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه سوم دفترچه شماره یک راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید.

۴- اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی بوده که به تایید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد همراه با اصل حکم کارگزینی، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.

۵- مدرکی که نشان دهنده وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران باشد: برای آن دسته از داوطلبانی که از این سهمیه ها استفاده نموده اند.

۶- اصل  فیش واریزی به مبلغ   ۶۰۰۰۰۰  ریال (شصت هزار تومان)  به حساب شماره   ۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶(شماره شبا ۹۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶) بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارائی – درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

۷- کلیه سوابق آموزشی بر اساس دفترچه راهنمای آزمون جهت استفاده از امتیازات مربوطه.

۸- کلیه سوابق پژوهشی بر اساس دفترچه راهنمای آزمون جهت استفاده از امتیازات مربوطه.

۹- دانلود و تکمیل فرم شماره یک (موجود در قسمت فرم ها و مدارک مورد نیاز).

۱۰- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷.

۴- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:

۱- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره یک و دو آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷٫

۲- کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون‌ها بر اساس مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه) تا قبل از آزمون جامع دکتری برای پذیرفته شدگان الزامی است. آزمون های زبان معتبر به قرار ذیل است (گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است):

MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

 ۵- منابع درسی و محل برگزاری آزمون مصاحبه:

منابع درسی هر کد رشته آزمون طبق  سرفصلهای مصوب همان رشته بوده و محل برگزاری آزمون در دانشکده های مربوطه خواهد بود.

توجه: با توجه به تغییرات احتمالی بازه های زمانی این اطلاعیه از سوی سازمان سنجش، به داوطلبان محترم اکیداً توصیه می شود جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و جدید به طور مرتب به وب سایت پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان مراجعه نمایند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!