دستاورد محققان پژوهشگاه رویان در شناسایی ژن‌های کلیدی در ایجاد سلول‌های بنیادی جنینی

0 238

محققان پژوهشگاه رویان با همکاری تعدادی از محققان خارجی موفق شدند ژن‌های کلیدی در روند تبدیل سلول‌های توده سلولی داخلیِ جنین به سلول‌های بنیادی جنینی را شناسایی کنند.

سلول‌های بنیادی جنینی از توده سلولی داخلی جنین‌ها در مرحله بلاستوسیست به دست ‌می‌آیند. کشت سلول‌های توده سلولی داخلی جنین در شرایط مناسب، منجر به نامیرا شدن آنان و ایجاد سلول‌های بنیادی جنینی می‌شود. در عین حال، اساس روندی که منجر به ایجاد سلول‌های بنیادی جنینی از سلول‌های لایه داخلی جنین می‌شود، چندان شناخته شده نیست.

در این راستا، محققان پژوهشگاه رویان با همکاری محققانی از اروپا، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن با بررسی روند تغییر بیان ژن، ژن‌های کلیدی در روند تبدیل سلول‌های توده داخلی جنین به سلول‌های بنیادی جنینی را شناسایی کردند. نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی و معتبر Stem Cell Reports به چاپ رسید، نشان داد که متیلاسیون DNA نقشی اساسی در این روند ایفا می‌کند. در این مطالعه برای اولین بار مکانیسمی از چگونگی تولید سلول های بنیادی جنینی در شرایط آزمایشگاهی ذکر شده است. محققان نشان دادند که تبدیل سلول‌ها از حالت اپی‌تلیالی به مزانشیمی بایستی در مراحل اولیه جنینی مهار شود تا سلول‌های لایه داخلی جنین به سلول‌های نامیرای بنیادی جنینی تبدیل شوند.

این یافته منبعی از اطلاعات ژنتیکی را فراهم کرد که تغییرات بیان ژن طی تبدیل سلول‌های توده سلولی داخلی جنین به سلول‌های بنیادی جنینی را نشان می‌دهد. برای مطالعه بیشتر در مورد این مقاله می توانید از لینک ذیل استفاده فرمائید:

Reference: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213671117303636

منبع: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =

error: Content is protected !!