زمان ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان در آزمون ارشد پزشکی۹۹ اعلام شد

0 28

زمان ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان در آزمون ارشد پزشکی۹۹ اعلام شد.

به گزارش کنکوران به نقل از مرکز سنجش پزشکی، کلیه متاقضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ثبت نام کرده و کد رھگیری دریافت کرده اند باید از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ مرداد از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام این سھمیه با انتخاب گزینه الف اقدام کنند.

افراد متقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، باید طی روزهای ۱۲ تا ۱۴ مرداد ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دھند و برای این کار گزینه ب را انتخاب کرده و ثبت نام را نھایی کرده و کد رھگیری دریافت کنند. سپس در ھمان زمان از طریق گزینه الف با وارد کردن کد رھگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام کنند.

متقاضیانی که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند باید توجه کنند که ثبت نام اولیه (مرحله ب) فقط یکبار انجام پذیر بوده و قابل ویرایش نیست ولی مرحله الف قابل ویرایش خواهد بود.

کلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون باید از ۱۹ تا ۲۲ مردادماه ۹۹ جھت ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش پزشکی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

انتخاب رشته محل ھمزمان با سایر داوطلبان عادی در تاریخ ھای اعلام شده در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی خواھد بود. (ھر گونه تغییر در زمان ھای یاد شده از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی می شود.)

تغییر سھمیه استعداد درخشان پس از معرفی دانشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی امکان پذیر نیست.

در صورت ھرگونه تغییر در مراحل، زمان یا روند موجود، مراتب از طریق ھمین سامانه اطلاع رسانی خواھد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + چهارده =

error: Content is protected !!