سوالات کنکورهای گذشته دکتری ژنتیک پزشکی فصل دهم و یازدهم ژنتیک استراخان – سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۷

55
سوالات کنکورهای گذشته دکتری ژنتیک پزشکی فصل دهم و یازدهم ژنتیک استراخان – سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۷Reviewed by کنکوران on Jan 23Rating:

۱۰۱- ژن XIST به عنوان کلید اساسی در کدام یک از موارد زیر محسوب می‌شود؟

۱) عقب‌ماندگی ذهنی در رابطه با کرموزوم X

۲) غیرفعال‌شدن کروموزوم X

۳) تعامل با ژن SRY بر روی کروموزوم Y

۴) عامل ناباروری در زنان

 

 

۱۰۲-فرآیند Genetic drift به دلیل عوامل تصادف و شانس، در جمعیت‌هایی رخ می‌دهد که:

۱) افراد جمعیت بسیار جدا و تنها مانده باشند.

۲) افراد جمعیت با محیط‌های بومی،‌به میزان فوق العاده نزدیک سازش یافته باشند.

۳) تعداد افراد جمعیت بسیار کوچک باشد.

۴) افراد جمعیت بسیار متحرک باشند.

 

 

۱۰۳- افراد ناخالصی که یک آلل برای هموگلوبین طبیعی و آلل دیگر برای کم خونی داسی شکل دارند به مالاریا مقاومند. این افراد مثال‌هایی از …….. هستند.

۱) Pleiotropy                                  ۲) recessive superiority

۳) extreme diploidy                         ۴) heterozygote advantage

 

۱۰۴- پدیده Founder effect در کدام یک از موارد زیر می‌تواند موجب افزایش بیمای در یک جمعیت شود؟

۱) جمعیت نسبتاً بزرگ باشد.

۲) جمعیت ایزوله باشد.

۳) وقوع جهش بیماری‌زا در جمعیت با نسبت بالایی رخ دهد.

۴) هتروزیگوت‌ها مزیت داشته باشند.

 

۱۰۵- تولید چندین RNA از روی یک ژن توسط کدام یک از موارد زیر امکان‌پذیر است؟

۱) Cryptic splice site                        ۲) Alternative splicing

۳) Exon trapping                             ۴) Locus Control region

 

 

۱۰۶- کدام یک از عبارات زیر درخصوص RNAi  صحیح است؟

۱) یک ملکول dsRNA است که جهت مهار ژن بکار می‌رود.

۲) RNAi اولین بار در سلول‌های پستانداران کشف شد.

۳) یک ملکول RNA است که در مرحله S تولید می‌شود.

۴) ملکول RNAیی هستند که به طور همزمان از روی هر دو رشته DNA ساخته می‌شوند.

 

 

۱۰۷-Imprinting و X chromosome inactivation در کدام یک از موارد زیر مشترک هستند؟

۱) فعال شدن ژن‌های House Keeping      ۲) هیچ کدام در مسیر گامتوژنز رخ نمی‌دهد.

۳) متیلاسیون                                        ۴) در هر دو جزایر CpG غیرفعال هستند.

 

۱۰۸- در ارتباط با بسته‌بندی نوکلئوزوم‌ها و یوکروماتین و هتروکروماتین، کدام گزینه درست است؟

۱) bromodomoins لیزین‌های غیراستیله را تشخیص می‌دهند.

۲) Chromodomains، لیزین‌هایی را که متیله نیستند، تشخیص می‌دهند.

۳) bromodomains، لیزین‌های استیله شده را تشخیص می‌دهند.

۴) Chromodomains، لوسین‌هایی را که متیله نیستند، تشخیص می‌دهند.

 

 

۱۰۹- نقص در فسفوریلاسیون هیستون‌ها در کدام سندروم زیر دیده می‌شود؟

۱) ATRAX

۲) ICF

۳) Coffin-Lowry

۴) Rubenstein – Taybi

 

۱۱۰-ژن‌های Orthologous چه ویژگی دارند؟

۱) پروتئین‌های مشابه در موجودات مختلف تولید می‌کنند.

۲) پروتئین‌های متفاوت دخیل در یک مسیر متابولیک را تولید می‌کنند.

۳) فرآورده آنها پس از رونویسی، داخل هسته باقی می ماند.

۴) بیش از یک نوع RNA از روی آن‌ها رونویسی می‌شود.

 

۱۱۱- در انتقال RNA ی دو رشته‌ای طویل به درون سلول‌های پستانداران برای القاء RNA interference یک پاسخ دفاعی سلولی باعث فعال شدن آنزیم …… می‌شود که موجب تجزیه همه mRNA ها می‌شود.

۱) RNase L

۲) RNase D

۳) RNase MRP

۴) RNase P

 

۱۱۲- در مورد فن آوری اپتامر کدام گزینه صحیح است؟

۱) اپتامر توالی تک رشته‌ای از جنس RNA یا DNA با طول ۸۰ تا ۱۰۰ نوکلئوتید است.

۲) استفاده از انانتیومر نوع L نوکلئوتید برای تولید آینه‌ای اپتامر ترجیح داده می‌شود.

۳) اپتامر مولکولی بسیار پایدار در مقابل تغییرات دمایی و pH و نوکلئازهاست.

۴) جهت تصویربرداری پزشکی از اپتامر به دلیل وزن مولکولی بیشتر و نفوذپذیری کمتر استفاده می‌شود.

 

 

۱۱۳- کدام مورد درخصوص رابطه ژن f فنوتیپ درست است؟

۱) Reverse Gentics

۲) Classical Genetics

۳) Forward Genetics

۴) Post modern Genetics

 

۱۱۴- متیلاسیون نادرست گوانین در انسان توسط کدام مکانیسم ترمیم می‌شود؟

۱) Photoreactivation

۲) Direct Reveral of DNADamage

۳) nucleotide Excision Repair

۴) Non Homologous End Joining

 

۱۱۵- متیلاسیون در کدام یک از لیزین‌های مربوط به دم هیستونی با یوکروماتین در ارتباط است؟

۱) لیزین ۴ هیستون H3

۲) لیزین ۲۷ هیستون H3

۳) لیزین ۲۰ هیستون H4

۴) لیزین ۹ هیستون H3

 

۱۱۶- در نشانگان ICF که با نقص ایمنی، ناپایداری سانترومری و ناهنجاری در چهره مشخص می‌شود، نوع توارث بیماری ژن عامل بیماری و فعالیت محصول ژنی جهش‌یافته کدام یک از موارد زیر است؟

۱) AD، ژن DNMT3B که محصول آن DNA متیل ترانسفراز است.

۲) AR، ژن DNMT3B که محصول آن DNA متیل ترانسفراز است.

۳) AD، ژن ATRX که محصول آن کمپلکس بازآرایی کروماتین است.

۴) AR، ژن ATRX که محصول آن کمپلکس بازآرایی کروماتین است.

 

۱۱۷- کدام یک از موارد زیر از مشخصات ردیف‌های بازی نارسانا (Insulator) در ژنوم یوکاریوت‌ها می‌باشد؟

۱) اثر خاموش‌سازی ضعیف داشته و با تحریک تشکیل موضعی هتروکروماتین غیرفعال، محرک بیان ترانسژن‌ها هستند.

۲) اثر خاموش‌سازی قوی داشته و یا ممانعت از تشکیل موضعی هتروکروماتین غیرفعال، از بیان ترانسژن‌ها جلوگیری می‌کنند.

۳) اثر در خاموش‌سازی قوی داشته و با ممانعت از تشکیل موضعی هتروکروماتین غیرفعال، محرک بیان ترانسژن‌ها هستند.

۴) اثر خاموش‌سازی ضعیف داشته و با تحریک تشکیل موضعی هتروکروماتین غیرفعال، از بیان ترانسژن‌ها جلوگیری می‌کنند.

 

 

مطالب مرتبط:

تدریس ژنتیک پزشکی

مقالات و مطالب مرتبط با ژنتیک پزشکی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی در یک نگاه، تعریف، رشته های مجاز، دروس و ضرایب، منابع، زمان آزمون ۹۷-۹۶

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

در پایان به دانشجویانی که تمایل دارند از مباحثی که از ژنتیک پزشکی ایمری در کانال ژنتیک پزشکی متعلق به همین سایت تدریس می شود استفاده کنند پیشنهاد می گردد از طریق این لینک به کانال ژنتیک پزشکی بپیوندند.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!