کشف ژن افزایش دهنده رشد و بازدهی برنج در خاک شور

0 129

پژوهشگران موفق به کشف ژنی شدند که به گیاه برنج کمک می کند تا در خاک شور رشد کند. بدین ترتیب راهی جدید برای توسعه دانه های مقاوم به نمک ایجاد گردید.

درجه شوری خاک یک تهدید جدی برای ایمنی غذاست و به حد زیادی بازده محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. افزایش دمای هوا کره زمین باعث تسریع ساخته شدن نمک در خاک می شود، که باعث کاهش وزن محصولات کشاورزی می شود. محققان یک ژن را شناسایی کردند که میزان کاهش محصول در گیاه برنج را در هنگام شوری محدود می کند و مکانیسم اصلی آن را آشکار می سازد.

نزدیک به ۲۰% زمین های آبیاری شده شامل حجم زیادی از نمک هستند و خاک ها با گرم تر شدن هوا نمکی تر می شوند. برنج غذای ضروری بیش از نیمی از جمعیت جهان است که به طور مشخص به خاک شور حساس است.

یک تیم از دانشمندان در دانشگاه چانگشاه چین، ژنی را شناسایی کردند که مربوط به مقاومت نسبت به نمک در گیاه برنج است.

ژن که نام آن را STRK1 قرار دادند(۱salt tolerance receptor-like cytoplasmic kinase)، تحت شرایط نمکی فعال می شود. محققان دو سری از گونه های تراریخته را ایجاد کردند؛ در یکی این ژن به حجم زیادی بیان شده بود و در سری دیگر بیان این ژن به مقدار زیادی کاهش یافته بود. سپس هنگامی که در محیط نمکی قرار گرفتند گیاه برنجی که بیان این ژن در آن ها بیشتر بود سبزتر و بزرگتر از گیاه کنترل (غیرتراریخته) بودند و آن گیاه برنج تراریخته ای بیان این ژن در آن ها کاهش یافته بود کوچکتر و قهوه ای تر بودند

در ادامه دانشمندان آزمایش هایی برای بررسی بازده و حجم کلی محصول کردند که با توجه به کشاورزی های بی رویه و شور شدن زمین های کشاورزی و همین طور افزایش دمای زمین استفاده از نتایج جالب حاصل از بررسی ژن STRK1 امری ضروری برای کنترل بازده محصولات است.

منبع خبر:

https://www.google.com/amp/s/phys.org/news/2018-03-gene-boosts-rice-growth-yield.amp

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!