کلاس های آمادگی کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۸ – تدریس توسط رتبه های برتر کنکور

17 1,726

دوره های آمادگی جهت شرکت در کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۸

 

موسسه کنکوران با استفاده از شیوه نوین و نوآورانه تدریس ژنتیک پزشکی و با استفاده از اساتید مجرب همچون سال های گذشته قصد دارد تا دوره های آمادگی کنکور دکتری ژنتیک پزشکی را برگزار کند. در این دوره ها همچون گذشته سعی بر این شده است که دروس ژنتیک پزشکی به صورت دو بخش مجزا با سرفصل بخش های پزشکی-بالینی و بخش های مهندسی و مولکولی تدریس شود، زیرا به واسطه گسترده بودن مباحث مطرح در کنکور دکتری ژنتیک پزشکی بسیار ضروری می نماید این بخش ها به صورت مجزا توسط اساتید متبحر در هر بخش تدریس شود، چون به نظر می رسد تدریس توسط یک فرد هرگز جوابگوی همه بخش ها و نیازهای دانشجویان جهت آمادگی صحیح آن ها برای کنکور دکتری ژنتیک پزشکی را ندارد.

لذا به باور مدرسین این موسسه و اذعان دانشجویان سال های گذشته شرکت کننده دراین دوره ها، دوره های مذکور این موسسه بیشترین بازدهی را برای آماده سازی دانشجویان جهت شرکت در آزمون دکتری ژنتیک پزشکی دارد، داوطلبین و علاقمندان محترم می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی زیر با موسسه ارتباط برقرار کرده همچنین بر نامه های کلاس ها در زیر ارائه شده است

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از شرایط دوره ها همچنین ثبت نام با شماره تلفن:

۰۲۱-۶۶۹۰۸۰۶۲  

تماس بگیرید یا اینکه درخواست خود را به

ای دی تلگرام:

@Konkoorann

ارسال کنید.

مدرسین این دوره:

دکتر زعیمی فارغ التحصیل ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سارلی دانشجوی ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات کامل در مورد مدرسین این دوره 

برنامه کلاس ها:

کلاس ها پنج شنبه و جمعه هر هفته خواهد بود

جزوه کامل در اختیار افراد شرکت کننده قرار خواهد گرفت

تدریس های کتاب امری بر اساس امری ۲۰۱۷ (ویرایش ۱۵) خواهد بود و مهندسی براون بر اساس ویرایش ۲۰۱۶ (هفتم) خواهد بود

موسسه کنکوران متعهد به تدریس تمام رفرنس های اعلام شده خواهد بود

رفرنس های اصلی امری، استراخان مولکولی، استراخان پزشکی و مهندسی براون خواهد بود

زمان تقریبی دوره، ۳-۴ ماه خواهد بود

رفرنس ها به صورت موازی با هم تدریس خواهند شد

حداقل ۱۰ آزمون تفکیکی و تالیفی در طول دوره برگزار خواهد شد (برنامه آزمون ها)

رفرنس های ژنتیک پزشکی کانر و جورد به صورت مبحثی به سرفصل های امری اضافه خواهند شد

در مبحث سیتو ژنتیک از رفرنس های گاردنر و جرسن نیز استفاده می شود

در مبحث ژنتیک ایمنی از رفرنس های ایمنی ابوالعباس و ژن ۱۱ نیز استفاده می شود

برنامه ریزی درسی و پشتیبانی تا زمان کنکور توسط مدرسین، از تعهدات موسسه خواهد بود.

 

جلسه سرفصل جلسات
اول فصل ۱ استراخان مولکولی: ساختار اسید نوکلئیک و بیان اطلاعات ژنتیکی

فصل ۲ امری: اساس سلولی و ملکولی وراثت

فصل ۱ استراخان پزشکی: اصول DNA، کروموزوم و سلول

دوم فصل ۲ استراخان مولکولی: ساختار و عملکرد کروموزوم ها

فصل ۳ امری: کروموزوم ها و تقسیم سلول

سوم فصل ۳ استراخان: ژن ها در شجره ها و جمعیت ها

فصل ۵ استراخان پزشکی: بیماری های تک ژنی: الگوهای وراثتی، تنوع فنوتیپی و فراوانی آلل ها

فصل ۶ امری: الگوهای توارث

 

چهارم

فصل ۲ براون: وکتورهای کلونینگ ژن: پلاسمیدها و باکتریوفاژها

فصل ۳ براون: تخلیص DNA از سلول های زنده

فصل ۴ براون: دستکاری DNA تخلیص شده

پنجم فصل ۶ استراخان: کلونینگ DNA برپایه سلول و روش PCR

فصل ۵ امری: تکنیک های آزمایشگاهی برای تشخیص اختلالات تک ژنی

فصل ۳ استراخان پزشکی: اصول بنیادی تکنولوژی های DNA

ششم فصل ۷ امری: ژنتیک جمعیت و ریاضی

فصل ۸ امری: محاسبه ریسک

هفتم فصل ۹ امری: ژنتیک تکوین
هشتم فصل ۷ استراخان: هیبریداسیون اسید نوکلئیک: اصول و کاربردها

فصل ۸ استراخان: آنالیز ساختار و تظاهر ژن ها و ژنوم ها

نهم فصل ۵ براون: ارائه DNA به داخل سلول زنده

فصل ۶ براون: وکتورهای کلونینگ برای اشریشیا کولی

فصل ۷ براون: وکتورهای کلونینگ برای یوکاریوت ها

دهم فصل ۱۰ امری: ژنتیک بیماری های شایع، چندژنی و چند عاملی

فصل ۱۱ امری: غربالگری بیماری های ژنتیکی

یازدهم فصل ۹ استراخان مولکولی: سازمان­بندی ژنوم انسان

فصل ۲ استراخان پزشکی: اصول ساختار ژن، بیان ژن و سازمان بندی ژنوم انسان

دوازدهم فصل ۱۲ امری: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

فصل ۱۸ امری: اختلالات مادرزادی متابولیسم

سیزده ام فصل ۸ براون: چگونه بدست آوردن کلون از یک ژن خاص

فصل ۹ براون: واکنش زنجیره ای پلیمراز

فصل ۱۰ براون: توالی یابی ژن ها و ژنوم ها

چهاردهم فصل ۱۰ استراخان مولکولی: ارگانیسم های مدل، ژنومیک مقایسه ای و سیر تکامل

فصل ۱۲ استراخان مولکولی :مطالعه عملکردی ژن در عصر پس از ژنوم

پانزده ام فصل ۱۱ استراخان مولکولی: بیان ژن در انسان

فصل ۶ استراخان پزشکی: اصول تنظیم ژن و اپی ژنتیک

شانزده ام فصل ۱۳ امری: ژنتیک ایمنی
هفده ام فصل ۱۵ امری: فارماکوژنتیک، پزشکی شخص محور و درمان بیماری های ژنتیکی

فصل ۱۹ استراخان مولکولی: فارماکوژنتیک

هجده ام فصل ۱۳ استراخان مولکولی: تنوع ژنتیکی در انسان و پیامدهای آن

فصل ۴ استراخان پزشکی: اصول تنوع ژنتیکی

فصل ۷ استراخان پزشکی: واریانت های ژنتیکی بیماری زا در DNA و کروموزوم

نوزده ام فصل ۱۴ استراخان مولکولی: نقشه یابی ژنتیکی صفات مندلی

فصل ۴ امری: تعیین نقشه و شناسایی ژنهای بیماریها

فصل ۱۵ استراخان مولکولی: نقشه یابی ژنهای عامل حساسیت به بیماری های پیچیده

بیستم فصل ۱۶ امری: ناهنجاری های مادر زادی، سندرم های دیسمورفیک و ناتوانی های یادگیری
بیست و یکم فصل ۸ استراخان پزشکی: شناسایی ژن های بیماری و استعداد ژنتیکی به بیماری پیچیده

فصل ۱۶ استراخان مولکولی: شناسایی فاکتورهای حساسیت و ژن های بیماری در انسان

بیست و دوم فصل ۱۱ براون: مطالعه بیان و عملکرد ژن ها

فصل ۱۲ براون: مطالعه ژنوم

بیست و سوم فصل ۱۷ امری: اختلالات کروموزومی
بیست و چهارم فصل ۱۷ استراخان مولکولی: ژنتیک سرطان

فصل ۱۰ استراخان پزشکی: ژنومیک و ژنتیک سرطان

فصل ۱۴ امری: ژنتیک سرطان

بیست و پنجم فصل ۱۸ استراخان مولکولی: تست ژنتیکی افراد

فصل ۱۱ استراخان پزشکی: تست ژنتیکی از ژن تا ژنوم و اخلاق در تست ژنتیکی و درمان

بیست و ششم فصل ۱۹ امری: اختلالات تک ژنی

فصل ۲۱ امری: مشاوره ژنتیک

بیست و هفتم فصل ۲۰ استراخان مولکولی: دستکاری ژنتیکی حیوانات به منظور مدلسازی بیماری و بررسی عملکرد ژن
بیست و هشتم فصل ۲۰ امری: تست های پیش از تولد و ژنتیک تولید مثل
بیست و نهم فصل ۱۳: تولید پروتئین از ژن های کلون شده

فصل ۱۴ براون: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی

فصل ۱۶ براون: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی قانونی و باستان شناسی

سی ام فصل ۲۱ استراخان مولکولی: روش های درمان بیماری های ژنتیکی

فصل ۹ استراخان پزشکی: رویکرد های ژنتیکی برای درمان بیماری ها

 

 

 

مطالب مرتبط:

جزوه های کنکور دکتری ژنتیک پزشکی

کلاس های آمادگی کنکور دکتری ژنتیک پزشکی 

ژنتیک پزشکی ، تعریف رشته، آینده شغلی، دانشگاه های پذیرنده، رشته های شرکت کننده

در پایان به دانشجویانی که تمایل دارند از برخی از مباحثی که از ژنتیک پزشکی ایمری در کانال ژنتیک پزشکی متعلق به همین سایت تدریس می شود استفاده کنند پیشنهاد می گردد از طریق این لینک اقدام کنند.
(دکتری ژنتیک پزشکی)

17 دیدگاه
 1. داوطلب می گوید

  برنامه ریزی خیلی خوبی ارائه کردین….کنجکاو شدم

  1. کنکوران می گوید

   لطفا شماره تماس خود را در دیدگاه بعدی بگذارید تا با شما تماس بگیریم
   ضمن اینکه اون دیدگاه انتشار عمومی نخواهد شد

 2. رها می گوید

  با سلام.
  جزوه هم میدین؟؟

  1. کنکوران می گوید

   باسلام خدمت شما مراجع عزیز
   بله ما بر اساس هر جلسه و هر مبحث جزواتی آماده کردیم که در طی دوره به دانشجویان ارائه میشه که کاملا مفهومی و جامع و البته خلاصه هست

 3. الهام می گوید

  با سلام
  آخرین ویرایش کتاب ترجمه استراخان چند است؟

  1. کنکوران می گوید

   با سلام
   ژنتیک مولکولی استراخان ۲۰۱۴
   ژنتیک و ژنومیک در پزشکی استراخان ۲۰۱۶ که توی سایت هر دو قابل دانلود هستند

 4. امین می گوید

  سلام
  با توجه به مصوبه نظام پزشکی که گفته مقاطع قبلی باید بالینی باشن، با این وجود اگه کارشناسی و کارشناسی ارشد، وزارت علوم باشه، برا دکتری شماره نظام پزشکی میدن؟ هنوز مصوبه پابرجاست؟

  1. کنکوران می گوید

   سلام وقت شما بخیر با سپاس از پیام شما
   هر دانشجویی بتواند مدرک ژنتیک پزشکی ار وزارت بهداشت بگیرد میتوان شماره نظام پزشکی را داشته باشد و هیچ چیز برای او سد نمی شود.

 5. امین می گوید

  سلام
  ممنون از پاسخگوییتون
  برا مولکولی و ژنومیک استراخان، کدوم ترجمه های بازار خوبه؟

  1. کنکوران می گوید

   برای ژنتیک مولکولی انسانی استراخان ترجمه دکتر اکبری خوب هستش
   ترجمه خوبی هم برای ژنومیک استراخان وجود نداره متاسفانه غلط های نگارشی املائی زیادی وجود داره

 6. دهقانی می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم کتاب امری ورژن ۲۰۱۷ ترجمه نشده هنوز؟ یا در دست ترجمه س؟ اخه انگار امسال بیشتر سوالای دکترا از ورژن ۲۰۱۷ بوده

  1. کنکوران می گوید

   سلام وقت شما بخیر
   ممنون از پیامتون
   بله همونطور که گفتین سوالات امسال ممکنه ازاین کتاب بیاد. ترجمه شده ولی هنوز چاپ نشده انشالله به زودی انجام خواهد شد.

 7. ایشین باقری می گوید

  سلام خسته نباشید من شرایط حضور در کلاس رو ندارم امکان تهیه جزوات هست ؟ممنونم

 8. سایت مناقصات می گوید

  ممنون این مطلبون هم عالی بود

  1. کنکوران می گوید

   سلام وقت بخیر
   با سپاس از پیام پر مهرتون.

 9. نصيري می گوید

  با سلام
  به نظرم برنامه ریزیتون خیلی عالی هست
  رشته من ژنتیک مولکولی هست،ایا میتونم ژنتیک پزشکی شرکت کنم؟
  کلاس ها چه ساعتهایی تشکیل میشه؟
  اگر ممکنه شهریه کلاسهارا بفرمایید.
  با تشکر

  1. کنکوران می گوید

   با سلام و تشکر از اینکه به ما سر زدید
   پاسخ شما به صورتی ایمیلی داده شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + بیست =

error: Content is protected !!