کلید اولیه سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۱۳۹۸

0 725

در این پست کلید اولیه آزمون دکتری ژنتیک پزشکی سال ۱۳۹۸ با کمک اساتید کنکوران خدمت شما دوستان عزیز ارائه شده است.

قابل ذکر است که تنها کلید نهایی ارائه شونده توسط سازمان سنجش آموزش پزشکی قابل استناد می باشد.

کلید اولیه سوالات دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۸-۹۹ (احتمال تغییر در کلید برخی سوالات وجود دارد)

ژنتیک انسانی

 • ۱- الف
 • ۲- ج
 • ۳- د
 • ۴- الف
 • ۵- د
 • ۶- د
 • ۷- ب
 • ۸- ج
 • ۹- ج
 • ۱۰- د
 • ۱۱- ب
 • ۱۲- ب
 • ۱۳- الف
 • ۱۴- ج
 • ۱۵- ب
 • ۱۶- الف
 • ۱۷- ج
 • ۱۸- ب
 • ۱۹- الف
 • ۲۰- ج
 • ۲۱-ب
 • ۲۲-الف
 • ۲۳-ج
 • ۲۴-الف
 • ۲۵-الف
 • ۲۶- ب
 • ۲۷-د
 • ۲۸-الف
 • ۲۹-ج
 • ۳۰-الف
 • ۳۱-د
 • ۳۲-ج
 • ۳۳-ب
 • ۳۴-الف
 • ۳۵-ج
 • ۳۶-ج
 • ۳۷-الف
 • ۳۸-الف
 • ۳۹-ب
 • ۴۰-ب
 • ۴۱-ج
 • ۴۲-الف
 • ۴۳-ب
 • ۴۴-د
 • ۴۵-الف
 • ۴۶-ج
 • ۴۷-د
 • ۴۸-ب
 • ۴۹-الف
 • ۵۰-ج
 • ۵۱-د
 • ۵۲-ج
 • ۵۳-ج
 • ۵۴-الف
 • ۵۵-ب
 • ۵۶-الف
 • ۵۷-د
 • ۵۸-ب
 • ۵۹-الف
 • ۶۰-الف
 • ۶۱-ب
 • ۶۲-الف
 • ۶۳-ج
 • ۶۴-د
 • ۶۵-ج
 • ۶۶-الف
 • ۶۷-الف و ب
 • ۶۸-الف
 • ۶۹-ج
 • ۷۰-الف
 • ۷۱-الف
 • ۷۲-ج
 • ۷۳-ب
 • ۷۴-ج
 • ۷۵-د
 • ۷۶-د
 • ۷۷-ج
 • ۷۸-الف
 • ۷۹-ب
 • ۸۰-ب

بیوشیمی

 • ۸۱-ج
 • ۸۲-الف
 • ۸۳-الف
 • ۸۴-ج
 • ۸۵-الف
 • ۸۶-ج
 • ۸۷-ب
 • ۸۸-الف
 • ۸۹-الف/ب
 • ۹۰-ب و ج
 • ۹۱-الف
 • ۹۲-الف
 • ۹۳-الف
 • ۹۴-ب
 • ۹۵-د
 • ۹۶-ب
 • ۹۷-ج
 • ۹۸-ب
 • ۹۹-ب
 • ۱۰۰-ج

مطالب مرتبط:

دفترچه سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی ۱۳۹۸

دانلود کتاب استراخان ویرایش پنجم ۲۰۱۹ (ژنتیک مولکولی انسانی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار − دو =

error: Content is protected !!