مشاهده دسته بندی

اخبار و تازه های ژنتیک و علوم زیستی

نتایجی مثبت از پیوند سلول های بنیادی برای درمان قطعی MS

 انجمن MS آمریکا گزارشی ارائه داد که در آن به نتایج اولیه مثبت سلول درمانی بیمارانی پرداخته است که به دلیل ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) متحمل پیوند سلول های بنیادی شده بودند. در این بیماران بعد از دریافت سلول های بنیادی، عملکرد عصبی و…
error: Content is protected !!