مشاهده دسته بندی

اخبار

نتایجی مثبت از پیوند سلول های بنیادی برای درمان قطعی MS

 انجمن MS آمریکا گزارشی ارائه داد که در آن به نتایج اولیه مثبت سلول درمانی بیمارانی پرداخته است که به دلیل ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) متحمل پیوند سلول های بنیادی شده بودند. در این بیماران بعد از دریافت سلول های بنیادی، عملکرد عصبی و…

کتاب سیتوژنتیک بالینی در یک نگاه

سیتوژنتیک بالینی علمی است که به مطالعه کروموزوم ها ،ساختمان و توارث آنها می پردازد. با توجه به اینکه امروزه بررسی های ژنتیکی جهت تشخیص بیماریهای ارثی- مادرزادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا بر آن شدیم که این کتاب را به شما…
error: Content is protected !!