مشاهده دسته بندی

تدریس ژنتیک پزشکی

ژنتیک پزشکی :تست های تالیفی فصل نهم ژنتیک پزشکی ایمری

ارشد ژنتیک : در این پست تست های تالیفی مرتبط تدریس انجام شده توی کانال ژنتیک پزشکی در مورد فصل نهم ژنتیک پزشکی ایمری ارائه میشه. دوستانی که مایلیند و عضو کانال نیستن میتونن توسط این لینک عضو کانال ژنتیک پزشکی که توش ایمری برای ارشد ژنتیک…