مشاهده برچسب

آخرین مهلت انتخاب رشته

مشاور سازمان سنجش خبر داد: امشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکورارشد/ انتخاب رشته نیمی از مجازها

مشاور سازمان سنجش خبر داد: امشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکورارشد/ انتخاب رشته نیمی از مجازها مشاور عالی سازمان سنجش گفت: امشب آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به غیر از دانشگاه آزاد…
error: Content is protected !!