مشاهده برچسب

آخرین مهلت شرکت در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

۲۴ فروردین آخرین مهلت شرکت در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

به دلیل درخواست های مکرر متقاضیان ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی، فرصت شرکت در این فراخوان تمدید شد. سامانه اینترنتی جذب هیات علمی وزارت بهداشت تا روز جمعه ۲۴ فروردین ۹۷ باز است و داوطلبان می توانند در فراخوان پانزدهم جذب اعضای…
error: Content is protected !!