مشاهده برچسب

آزمون الکترونیک

اطلاعیه سنجش در خصوص آزمون الکترونیک گروه علوم پزشکی اعلام شد

بنابر اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه دندانپزشکی (ویژه دانش آموختگان خارج از کشور) و علوم پایه پزشکی آذرماه ۹۷ برگزار می شود. داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل…

زمان آزمون الکترونیک علوم پایه دندانپزشکی ۹۷ اعلام شد

آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه دندانپزشکی برای داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور و مردودین آزمون اسفند سال گذشته ۳۱ خرداد ۹۷ برگزار می شود. در اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی آمده است: داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در…
error: Content is protected !!