مشاهده برچسب

آزمون دانشگاه آزاد

ادغام کنکور با آزمون دانشگاه آزاد باعث اضطراب بسیاری از داوطلبان شده است

رییس دانشگاه آزاد گفت: متأسفانه ادغام آزمون سراسری با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باعث اضطراب برای بسیاری از داوطلبان و خانواده های آنها شده است چرا که حذف کنکور دانشگاه آزاد اسلامی، فرصت دوباره داوطلبانی که احیاناً با استرس و فشارهای روحی…
error: Content is protected !!