مشاهده برچسب

آزمون پذیرش دستیار

کلید نهایی منتشر شد؛ کارنامه دستیاری پزشکی امروز منتشر می شود/ اعلام مهلت تکمیل مدارک

کلید نهایی منتشر شد؛ کارنامه دستیاری پزشکی امروز منتشر می شود/ اعلام مهلت تکمیل مدارک کلید نهایی چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی منتشر شد و داوطلبان می توانند از امروز با مشاهده کارنامه علمی خود، اطلاعات و مدارک ثبت نامی…
error: Content is protected !!