مشاهده برچسب

آزمون پیش کارورزی

ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه از ۱۰ بهمن

ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی برای شرکت در آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه از ۱۰ بهمن آغاز می شود و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ادامه می یابد. آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه ۱۶ اسفندماه ۹۷ برگزار می شود.
error: Content is protected !!