مشاهده برچسب

تست ژنتیک

پاسخ تست تالیفی ژنتیک کنکور دکتری ژنتیک پزشکی از فصل اول و دوم کتاب استرخان مولکولی

تست تالیفی ژنتیک : ۱-جواب گزینه (د)، یعنی وجود کیاسماتا به منظور تفکیک صحیح کروموزوم ها ضروری می باشد. گزینه الف صحیح نیست زیرا تعداد کیاسماتا در میوز جنس مونث بیشتر می باشد گزینه ب صحیح نیست زیرا هرچهار کروماتید حاضر در یک تتراد می…

تست تالیفی ژنتیک کنکور دکتری ژنتیک پزشکی از فصل اول و دوم کتاب استرخان مولکولی

تست تالیفی ژنتیک تست تالیفی ژنتیک کنکور دکتری ژنتیک پزشکی از فصل اول و دوم کتاب استرخان مولکولی تست تالیفی ژنتیک - با سلام خدمت داوطلبین کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۱۳۹۷ از این به بعد سعی میشه در این سایت تست های تالیفی از بخش هایی از…

آزمون آزمایشی دکتری ژنتیک پزشکی

آزمون آزمایشی ژنتیک اهمیت آزمون آزمایشی ژنتیک : در هر آزمون و آزمایشی افرادی موفق خواهند بود که زحمت و مرارت کشیده اند و با برنامه از ابتدا تا انتهای مسیر را طی کرده اند. اما بسیاری از افراد هستند که با انجام تمام آنچه گفته شد در آزمون ها…

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل بیستم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) سوالات تالیفی

۱- در غربالگری افراد در مورد بیماری های ژنتیکی، منظور از غربالگری هدف دار(targeted screening) چیست؟ الف) بررسی تمام افراد جمعیت برای یافتن بیماری ب) یافتن افرادی که ریسک پائینی برای بیمار شدن دارند ج) پیدا کردن افراد ناقل یا…

تدریس ژنتیک پزشکی :پاسخ های تشریحی فصل سیزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)(ایمنوژنتیک)

تدریس ژنتیک پزشکی :پاسخ های تشریحی فصل سیزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)(ایمنوژنتیک) ۱- گزینه د یکی از نقش های سیستم کمپلمان حذف کمپلکس های ایمنی از طربق اتصال به کمپلکس های ایمنی و سپس گیرنده های سطح گلبول قرمز خون، انتقال کمپلکس ها به…

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل اول ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه چهارم

تدریس فصل اول ژنتیک پزشکی ایمری جلسه چهارم تدریس ژنتیک پزشکی به علت ارتباط معنایی که وجود دارد در این جا در مورد دونوع صفات چند عاملی هم یه توضیحی میدیم که از کتاب استراخانه. خیلی از بچه ها چند عاملی بودن و چند ژنی بودن و توارث کمی رو…
error: Content is protected !!