مشاهده برچسب

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه های علوم پزشکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز جذب هیأت علمی

سامانه های جذب هیات علمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد مرتبط می شوند

هیات عالی جذب هیات علمی مقرر کرد وزارت علوم ظرف مدت یک ماه امکان برقراری بین سامانه جذب دانشگاه آزاد اسلامی و سامانه جذب خود را به صورت بر خط فراهم سازد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۷۹ هیات عالی جذب…
error: Content is protected !!