مشاهده برچسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

اولین کنفرانس ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی

اطلاعات مهم همایش   دسته های  تحت پوشش :  ادبیات و علوم انسانی  • علوم تربیتی و آموزشی تاریخ برگزاری همایش: ۴ و ۵ شهریور ۱۳۹۶ محل برگزاری همایش : ارومیه -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - دانشکده علوم پایه برگزار کننده همایش :…
error: Content is protected !!