مشاهده برچسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها-توسعه ملی

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردمکان برگزاری: بجنورد –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:  علوم کامپیوتر تاریخ های مهم   تاریخ…
error: Content is protected !!