مشاهده برچسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

همایش ملی زیست حق بنیان؛ حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مکان برگزاری: نجف آباد –  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:  حقوق،…
error: Content is protected !!