مشاهده برچسب

دانشگاه آزاد زنجان، رشته جدید کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، رشته جدید کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد،

۲ رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به تایید وزارت علوم رسید.

به گزارش خبرنگاران جوان جوان از زنجان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت : باتوجه به درخواست واحد زنجان برای تاسیس دو رشته عمران با گرایش سازه و مکانیک با گرایش انرژی و تصویب سازمان مرکزی ، رشته های مذکور در شورای گسترش وزارت علوم
error: Content is protected !!