مشاهده برچسب

دانشگاه امیرکبیر وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه امیرکبیر برنامه بین المللی سازی خود را ارائه کرد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه برنامه خود را برای قرار گرفتن در لیست ۵ دانشگاه برتر بین المللی وزارت علوم ارسال کرده است. احمد معتمدی گفت: طبق برنامه وزارت علوم ۵ دانشگاه و ۵ پژوهشگاه کشور به تراز بین المللی ارتقا داده می…
error: Content is protected !!