مشاهده برچسب

دانشگاه بجنورد

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی،

اطلاعات مهم همایش   دسته های  تحت پوشش :  دین و مذهب  • علوم رفتاری و اجتماعی  •ادبیات و علوم انسانی • مسکن و معماری و شهرسازی  • هنر  • روانشناسی تاریخ برگزاری همایش: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ محل برگزاری همایش : بجنورد –  دانشگاه بجنورد…
error: Content is protected !!