مشاهده برچسب

دانشگاه برتر کشور

برنامه امتحانی دانشگاه ها اعلام شد؛ تقویم امتحانی ۱۳ دانشگاه برتر/ آغاز امتحانات از نیمه خرداد

برنامه امتحانی دانشگاه ها اعلام شد؛ تقویم امتحانی ۱۳ دانشگاه برتر/ آغاز امتحانات از نیمه خرداد برنامه امتحانی نیمسال دوم دانشگاه های کشور از جمله ۱۳ دانشگاه برتر اعلام شد که براساس این برنامه امتحانات دانشجویان از نیمه خرداد آغاز خواهد…
error: Content is protected !!