مشاهده برچسب

دانشگاه جندی شاپور،دانشگاه علوم پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و شهرداری اهواز

تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و شهرداری اهواز با حضور ایدنی، رئیس دانشگاه و موسوی، شهردار اهواز در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منعقد شد
error: Content is protected !!