مشاهده برچسب

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با مراکز علمی و آموزشی اقلیم کردستان عراق

با ملاقات نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران با مدیران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، زمینه همکاری این دانشگاه با مراکز علمی و آموزشی اقلیم کردستان عراق فراهم شد.

زمینه همکاری دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی و “شفیلدهالام” انگلستان فراهم شد

زمینه همکاری دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و " شفیلدهالام " انگلستان (Sheffield Hallam ) طی نشست معاون امور بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و نماینده بخش بین الملل دانشگاه انگلستان ، فراهم شد.
error: Content is protected !!