مشاهده برچسب

دانشگاه علوم پزشکی، همدان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان: سبد عرضه علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان کامل است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: سبد عرضه علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان کامل است. به گزارش ایسنا، دکتر حبیب‌الله موسوی‌بهار شنبه ۱۰ مهرماه در مراسم جشن ورودی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی همدان، اظهار کرد: بهترین امکانات…
error: Content is protected !!