مشاهده برچسب

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

طی یکسال گذشته ۱۰ اختراع در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به ثبت رسیده است

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در تشریح عملکرد این معاونت از آبان ماه سال گذشته تا مردادماه جاری گفت: در این مدت ۱۰مورد اختراع در این دانشگاه به ثبت رسیده است.
error: Content is protected !!