مشاهده برچسب

دانشگاه عمی کاربردی

علمی کاربردی :معاون فرهنگی، دانشجویان این دانشگاه کمترین مشکلات فرهنگی-اجتماعی را دارند

معاون فرهنگی دانشگاه گفت: دانشجویان علمی کاربردی کمترین مشکلات فرهنگی و اجتماعی را دارند بهزاد بهرامی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه ۸۷ درصد دانشجویان این دانشگاه بومی هستند بنابراین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی…
error: Content is protected !!