مشاهده برچسب

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مجتبی صدیقی :حمایت وزارت علوم از طرح‌های کارآفرینان

مجتبی صدیقی :حمایت وزارت علوم از طرح‌های کارآفرینان رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح های کارآفرینان در دانشگاه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: از طرح‌های کارآفرینانه که منجر به ایجاد اشتغال مولد شود حمایت می…
error: Content is protected !!