مشاهده برچسب

دانشگاه محقق اردبیلی

دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی مکان برگزاری: اردبیل -  دانشگاه محقق اردبیلی امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:  :  علوم ورزشی تاریخ های مهم   تاریخ برگزاری: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶…
error: Content is protected !!