مشاهده برچسب

دانشگاه ملاير

سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه ملایر مکان برگزاری: ملایر -  دانشگاه ملایر امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:  علوم زیستی تاریخ های مهم تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ۱۳۹۶ آخرین مهلت…

دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان

 اطلاعات برگزاری همایش برگزار کننده: دانشگاه ملایر مکان برگزاری: ملایر –انشگاه ملایر امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:   کشاورزی، محیط زیست تاریخ های مهم   تاریخ برگزاری:۴ خرداد ۱۳۹۶ (تمدید شد)…
error: Content is protected !!