مشاهده برچسب

دانشگاه م مسئولیت پذیری نسبت به جامعه

همایش دانشگاه اخلاق مدار

اطلاعات مهم همایش   دسته های  تحت پوشش :  علوم رفتاری و اجتماعی   •  علوم تربیتی و آموزشی تاریخ برگزاری همایش:  ۹ خرداد ۱۳۹۶ محل برگزاری همایش : تهران -  دانشگاه تهران برگزار کننده همایش : مرکز توسعه‌ آموزش های فرهنگی و اجتماعی…
error: Content is protected !!