مشاهده برچسب

دانشگاه های آمریکا

رئیس سازمان امور دانشجویان خبرداد:تحصیل حدود ۱۱ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای آمریکا

رئیس سازمان امور دانشجویان خبرداد:تحصیل حدود ۱۱ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای آمریکا رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: حدود ۱۱ هزار نفر از دانشجویان ایرانی با هزینه های شخصی در دانشگاههای آمریکا شاغل به تحصیل هستند. به…
error: Content is protected !!