مشاهده برچسب

دانشگاه های ایران، دانشگاه های علوم پزشکی رشته های نیمه متمرکز سازمان سنجش کنکور سراسری 95

جزئیات مصاحبه و آزمون علمی برای رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۵

جزئیات مصاحبه و آزمون علمی برای رشته های نیمه متمرکز دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۵ اعلام شد. نتایج نهایی پذیرش در این کدرشته ها بهمن ماه منتشر می شود. به گزارش خبرنگار مهر، اسامـی‌ معرفی‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت…
error: Content is protected !!