مشاهده برچسب

دانشگاه های ممتاز

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در زمینه های فناوری و کارآفرینی

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در زمینه های فناوری و کارآفرینی دانشگاه‌های پیشتاز امروز در جهان دانشگاه‌های کارآفرین هستند و در زمینه ثبت اختراعات سازنده و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی با هم  در حال رقابت هستند. به نقل از یو.هرالد، سرعت پیشرفت…
error: Content is protected !!