مشاهده برچسب

دانشگاه ولی عصر رفسنجان،پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر رفسنجان

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان آغاز می‌شود

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در مقطع کارشناسی‌ارشد ودکتری پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان همزمان با ثبت‌نام سایر پذیرفته‌شدگان از ۱۴ شهریورماه جاری آغاز می‌شود.
error: Content is protected !!