مشاهده برچسب

دانشگاه پیام نور استان تهران

اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (PEC-2017)

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان تهران مکان برگزاری: تهران -  دانشگاه پیام نور استان تهران امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:  مهندسی برق  • علوم کامپیوتر تاریخ های مهم  …
error: Content is protected !!