مشاهده برچسب

دانشگاه کمبریج

دستاورد بی سابقه دانشمندان برای پیش بینی بیماری ها به وسیله کارت های ژنتیک

پزشکان در تلاش برای ابداع روش هایی به منظور تسهیل پیش بینی احتمال وقوع هر فرد به بیماری های مختلف هستند و تولید کارت های گزارش دهی ژنتیک این کار را تسهیل می کند. به گزارش کنکوران به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از فیوچریسم، متخصصان درمانی…
error: Content is protected !!