مشاهده برچسب

دانشگاه کیله

کشف حافظه ی ژنتیکی در عضلات انسان

رشد عضلات بدن انسان ردپایی ژنتیک در ژن های این بخش از بدن فرد برجای می گذارد که باعث می شود رشد آنها در آینده با توجه به این نوع اطلاعات ذخیره شده با سرعت بیشتری انجام شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تحقیقات تازه پژوهشگران…
error: Content is protected !!