مشاهده برچسب

دانشگاه Purdue

توسعه سامانه میکروفلوئیدیک گامی دیگر به سوی تحقق اصل جایگزینی حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های سرطان

به گزارش ستاد توسعه علوم و  فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نقل از وبسایت دانشگاه Purdue، پژوهشگران دانشگاه Purdue سامانه میکروفلوئیدیکی را توسعه داده­ اند. توسعه سامانه میکروفلوئیدیک Tumor Microenvironment…
error: Content is protected !!