مشاهده برچسب

روانشناسی سید حسن قاضی زاده هاشمی وزارت بهداشت

تکذیب واگذاری رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت

وزیر بهداشت واگذاری روانشناسی بالینی به این وزارتخانه را تکذیب کرد و گفت: گروهی به دستور رئیس جمهور برای مشخص کردن رشته مشترک دو وزارتخانه مشخص شده اند،تصمیمی هم اخذ شده ولی ابلاغ نشده است. دکتر حسن قاضی زاده هاشمی درباره واگذاری رشته…
error: Content is protected !!