مشاهده برچسب

زمان برگزای آزمون رشته های تخصصی بهداشت

ثبت نام رشته های پزشکی آزمون دکتری آزاد : اعلام زمان ثبت‌نام رشته‌های باقی‌مانده دکتری آزاد۹۶

ثبت نام آزمون دکتری آزاد : اعلام زمان ثبت‌نام رشته‌های باقی‌مانده دکتری آزاد۹۶ ثبت‌نام آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد. بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی،…