مشاهده برچسب

زمان ثبت نام دانشگاه میراث فرهنگی ارومیه

زمان ثبت نام در دانشگاه میراث فرهنگی ارومیه تا ۱۴ شهریور ادامه دارد

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارومیه گفت: زمان ثبت نام در دانشگاه میراث فرهنگی ارومیه تا ۱۴ شهریور ادامه داشته و ۲۵ همین ماه نیز نتایج ثبت نام، نهایی می شود.