مشاهده برچسب

سازمان سنجش آموزش کشوز

توجه، توجه، سازمان سنجش آموزش کشور:سه‌شنبه، سوم اسفند ماه آخرین مهلت ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات آزمون…

توجه، توجه، سازمان سنجش آموزش کشور:سه‌شنبه، سوم اسفند ماه آخرین مهلت ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اول تا سوم اسفندماه آخرین مهلت ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته است. به گزارش خبرنگار گروه…