مشاهده برچسب

سخنگوی دانشگاه آزاد

علوی ‌فاضل سخنگوی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با فارس خبر دادفردا آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه…

علوی ‌فاضل سخنگوی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با فارس خبر دادفردا آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد/ مهلت انتخاب رشته قابل تمدید نیست علوی سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: فردا آخرین مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان دکتری سال ۹۶ دانشگاه آزاد…