مشاهده برچسب

سرانجام با تلاش دانشمندان اطلس تمام ۳۷ تریلیون سلول بدن انسان تهیه شد

سرانجام با تلاش دانشمندان اطلس تمام ۳۷ تریلیون سلول بدن انسان تهیه شد

سرانجام با تلاش دانشمندان اطلس تمام ۳۷ تریلیون سلول بدن انسان تهیه شد. بدن انسان شامل بیش از ۳۷ تریلیون سلول است و محققان پیشگام در طرح "اطلس سلول انسانی" یک طرح بین‌المللی برای تهیه نقشه سه‌بعدی سلول‌ها را ارائه داده اند. به گزارش…